Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δικαιολογητικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δικαιολογητικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2015/10/15

ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8986/2015 «Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015).» ΦΕΚ Β΄ 2208/14.10.2015


Σύντομο Ενημερωτικό Σημείωμα

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, τροποποιείται η προηγούμενη ΚΥΑ (7534/20.8.2015) ως προς τα δικαιολογητικά (δες εδώ τη λίστα με τα μέχρι χθες απαιτούμενα δικαιολογητικά) που απαιτούνται για την επικαιροποίηση των αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010 που ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη του ν. 4336/2015, ενώ το παράρτημα που αφορούσε σε υπόδειγμα αίτησης για το νέο νόμο δεν έχει τροποποιηθεί.

Οι αλλαγές δεν είναι πολλές, και πάλι φαίνονται να έχουν γίνει πρόχειρα, ωστόσο στην σωστή κατεύθυνση βρίσκονται η κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης από τον οφειλέτη (α) ποινικού μητρώου (β) αντιγράφων όλων των συμβάσεων (γ) τυχόν καταγγελίες των συμβάσεων, καθώς αποφορτίζουν τον οφειλέτη και κατεβάζουν αρκετά το γραφειοκρατικό χαρακτήρα της προηγούμενης ΚΥΑ.

Σε ό,τι αφορά τις βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών, η νέα διατύπωση της ΚΥΑ είναι εν μέρει βελτιωμένη, καθώς καθιστά σαφές ότι δεν χρειάζεται σε κάθε περίπτωση βεβαίωση οφειλών από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά μόνον όταν εντάσσονται ως πιστωτές, εν μέρει όμως χειρότερη, καθώς επιβαρύνει τον οφειλέτη με την πρόσθετη, γραφειοκρατικά προσανατολισμένα και απολύτως άσκοπη υποχρέωση οι βεβαιώσεις οφειλών να έχουν ημερομηνία μετά την έναρξη του ν. 4336/2015 (μετά τις 19.8.2015). Φαίνεται πως οι γραφειοκράτες που ασχολούνται με την εφαρμογή του νόμου δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον κακό εαυτό τους.

Θετική φαίνεται να είναι εκ πρώτης όψεως και η κατάργηση για το φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας, καθώς καθιστά εύκολη τη λήψη δικασίμου από τους οφειλέτες, ωστόσο αποδεικτικά, νομίζω πως κάποιος τύπος υπολογισμού ούτως ή άλλως θα χρειάζεται, όπως χρειαζόταν μέχρι σήμερα.

Αψυχολόγητη είναι (α) η κατάργηση υποχρέωσης προσκομιδής τυχόν υπαρχουσών αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων  (β) η κατάργηση υποχρέωσης προσκομιδής τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων (αν και για την επαρχία αυτό έχει μία βάση) και (γ) η μείωση της υποχρέωσης των οφειλετών να προσκομίζουν φορολογικές δηλώσεις (Ε1 και εκκαθαριστικών) που πλέον περιορίζεται μόνο στο οικονομικό έτος 2015. Η παλαιά ρύθμιση (που ίσχυε και πριν το ν. 4336/2015) και απαιτούσε προσκομιδή φορολογικών δηλώσεων για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη βρισκόταν προς τη σωστή κατεύθυνση: δεν επιβάρυνε ούτε με κόστος ούτε με δυσανάλογες υποχρεώσεις τον οφειλέτη (μία απλή εκτύπωση από το TAXISNET χρειαζόταν), ενώ ακόμα και με την τροποποίηση της ΚΥΑ, η προσκομιδή τους συνεχίζει να είναι αναγκαία για την απόδειξη τουλάχιστον της μη μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία.

Πάντως, η νέα ΚΥΑ πρέπει κατά τη γνώμη μου να εκτιμηθεί ως μία σαφέστατα θετική εξέλιξη, καθώς πλέον καταργήθηκε η αχαρακτήριστη και απολύτως αντισυνταγματική υποχρέωση χορήγησης ποινικού μητρώου στο δικαστήριο (διπλά αχαρακτήριστη γιατί υπογραφόταν από δύο καθηγητές Νομικών Σχολών) καθώς και η πρωτοφανής υποχρέωση συγκέντρωσης των δανειακών συμβάσεων από πλευράς του οφειλέτη, υποχρέωση που ανήκε (με απολύτως καθιερωμένη ρήτρα που επαναλαμβάνεται σε όλες τις δανειακές συμβάσεις ανεξαρτήτως τύπου) αποκλειστικά στις τράπεζες και που η προηγούμενη υπουργική απόφαση επιχείρησε να αντιστρέψει χωρίς κανένα απολύτως συμφέρον και λόγο. 


Σ. Α. ΑδάμΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

2015/08/22

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2015: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στο νέο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015 [σύμφωνα με την ΚΥΑ 7534/20.08.2015 ΦΕΚ Β΄1794/20.08.2015]
1)                 αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2)                 πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3)                 Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
4)                 εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
5)                 πρόσφατο Ε9
6)                 τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
7)                 τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.
8)                 βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών
9)                 βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο
10)             βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης
11)             αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.
12)             (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
13)             τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη
14)             αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
15)             σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
16)             υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
17)             Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
18)             λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο.
Σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για το / τα ανήλικα.