Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εργατικό Δίκαιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εργατικό Δίκαιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2015/03/03

«Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2015.» Aριθμ. οικ. 7896/2344 ΦΕΚ Β΄ 297/27.2.2015
Ο YΠOYPΓOΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),
2. το Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄/21−6−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012
«Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 143 Α΄/4−7−2012),
3. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α΄/1−3−2012),
4. την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7−4−2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
5. την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄/2013),
6. τα άρθρα 18 και 30 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/2011), όπως ισχύουν,
7. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16−6−2011),
8. το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄/29−8−2014),
9. το άρθρο 4, περίπτωση η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του,
10. την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2640/715/22−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 160/22−01−2015) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2015»,
11. την από 26/02/2015 σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προ τούτο,
12. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 30 Απριλίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

2014/09/06

AΠ 402/2014 - Νόμιμη η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας του εργαζομένου
AΠ 402/2014


Περίληψη
Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας του εργαζομένου είναι νόμιμη, αφού το άρ. 5 παρ. 6 του ν.539/1945 απαγορεύει την καταγγελία της καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως μόνο κατά τη διάρκεια της αδείας αναψυχής και όχι στις περιπτώσεις άλλων αδειών. Δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός του εργαζομένου ότι σε 100 εργάσιμες θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το ΙΚΑ

2014/08/08

Ν. 4275 / 2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α 149 / 15.07.2014Ν. 4275 / 2014 ΦΕΚ Α 149 / 15.07.2014
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


2013/11/04

ΣτΕ Ολ. 3354/2013 Δημόσιοι Υπάλληλοι (dsanet.gr) - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης.


ΣτΕ Ολ. 3354/2013 (dsanet) Δημόσιοι Υπάλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης -.

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων που προβλέπουν την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων αμέσως ή αφού τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και μεταρρύθμιση των οργανωτικών αναγκών της Διοικήσεως με ορθολογικό τρόπο. Αντίθεση διατάξεων άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προς το άρθρο 103 Σ και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Βάσιμη αίτηση ακύρωσης (Ειδικώτερες γνώμες - Αντίθετη μειοψηφία).

2013/06/07

Γ. Βρούτσης: Με το «ΗΛΙΟΣ» έχουμε πλήρη εικόνα για τους 2.714.000 συνταξιούχους

Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά πλήρη και καθαρή εικόνα του αριθμού των συνταξιούχων, του ύψους των συντάξεων και της συνολικής καταβαλλόμενης δαπάνης, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης που παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουνιου. Μέσω του συστήματος «ΗΛΙΟΣ», όπως τόνισε ο υπουργός, ταυτοποιούνται για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι μεταξύ των 93 ταμείων και κλάδων σύνταξης (κύριας και επικουρικής) και δημιουργείται μία εγγραφή με το σύνολο των συντάξεων που ο καθένας λαμβάνει. «Το ασφαλιστικό σύστημα περνά σε νέα εποχή, καθώς το νέο σύστημα φωτίζει κάθε γκρίζα και σκοτεινή πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος», δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Συνέχεια στην ΕΡΤ
 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

2012/10/14

Σχέδιο Μνημονίου: Αλλαγές στα Εργασιακά


Το κείμενο του σχεδίου μνημονίου που αφορά τις αλλαγές στα εργασιακά, το οποίο απέστειλε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν στην επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, δημοσιεύει Το Βήμα. Σε αυτό περιγράφονται όλα τα αιτήματα που διατυπώνει η τρόικα προς την κυβέρνηση -και μάλιστα με τη μορφή προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ- και αφορούν τον κατώτατο μισθό, τις αποζημιώσεις, το ωράριο (εξαήμερο) και άλλα εργασιακά ζητήματα.

Ειδικότερα, για το θέμα του κατώτατου μισθού, ζητείται η κατάργηση των ωριμάνσεων (τριετίες) και των επιδομάτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ο βασικός κατώτατος μισθός και οι ωριμάνσεις και τα οικογενειακά επιδόματα που καθορίζει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από ένα μηχανισμό ελάχιστου μισθού νομοθετημένου από την Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

»Αυτό το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μέχρι την 1η Απριλίου 2013, θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο νόμιμο ελάχιστο μισθό, που θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο για τις νέες συμφωνίες και συμβάσεις εργασίας - και οι νομικά δεσμευτικοί συντελεστές ωρίμανσης και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Με το πρώτο βήμα να τίθεται σε ισχύ στο τέλος Μαρτίου 2013.
 


Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

2012/09/20

TO EΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΒ΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ


Ελληνική Εταιρεία Δικαίου της Εργασίας


και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ)


TO EΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Γ. Λεβέντη)
2012/09/06

European Court of Human Rights Issued a New Factsheet for Work-Related Rights
Το ΕΔΔΑ εξέδωσε νέο Πληροφοριακό Δελτίο (Factsheet) που αφορά θέματα σχετικά με εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτά έχουν αντιμετωπισθεί από την νομολογία του Δικαστηρίου.

Το κείμενο - στα αγγλικά - μπορείτε να το διαβάσετε (και να το κατεβάσετε) αμέσως παρακάτω. 

2012/03/20

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΕΔΕΚΑ: 22 και 29 Μαρτίου 2012
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΔΕΚΑ,

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) έχουν ως εξής:

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων εισηγήσεων στα γραφεία της Εταιρείας μας (Μαυρομιχάλη αρ.9 – 1ος όροφος) την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012, ώρα 20:00

 ο κ. Αντώνιος Ταμπάκης, Δικηγόρος θα κάνει εισήγηση με θέμα: «Οι πρόσφατες δικονομικές τροποποιήσεις στη διαδικασία των εργατικών διαφορών».


Η ΕΔΕΚΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Μνημόνιο ΙΙ – Από τη μεταρρύθμιση στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων» την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας αρ.60). 


Αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας θα σταλεί προσεχώς.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Εγγραφείτε στο Newsletter:


___________________________________________________________________________

2011/12/05

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) διοργανώνει την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18.00 στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Αίθουσα εκδηλώσεων) επιστημονική εκδήλωση με θέμα:«ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» και με τους ακόλουθους εισηγητές:

«Μεταρρυθμίσεις στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (επιχειρησιακές σσε, επέκταση, διαιτησία)»
Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η εργασιακή εφεδρεία σύμφωνα με το Ν. 4024/2011»
Φωτεινή Δερμιτζάκη, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Οι περικοπές αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα»
Κωνσταντίνος ΠαπαδημητρίουAν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συμμετοχή σας θα μας τιμήσει.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΕγγραφείτε στο Newsletter μας: